Akupunkturbehandling

Fem element akupunktur kan gi deg en ny måte å være på fysisk og psykisk. Behandlingen kan fremme mer vitalitet og økt livsglede. Det skjer ved å behandle deg som en hel person, og ikke bare dine fysiske eller følelsesmessige symptomer. Målet er å gjøre noe med årsaken til ubalansen eller sykdommen. Livsenergien kan komme i ubalanse, noe som kan lede til stress, indre uro og fysiske plager. Behandlingen fremmer naturlig flyt i livsenergien ved å fjerne blokkeringer som ligger til grunn for ubalansene. Stimulering av livsenergien styrker den naturlige evnen til selvhelbredelse, bringer deg tilbake i balanse, og fremmer fysisk og psykisk velvære.

Mange oppsøker akupunktur også for mer spesifikke plager, som blant annet: 

 • hodepine

 • stress

 • ryggplager

 • fordøyelsesproblemer

 • depresjon

 • angst

 • søvnproblemer

 • leddgikt

 • hudproblemer

 • utbrenthet

 • ubestemmelige smerter m.m

 

Hvordan utføres behandlingen?

Den første konsultasjonen tar ca 2 timer. Her går vi gjennom dine symptomer, livsstil, familieforhold, historie, samt funksjonen av de ulike kroppslige systemene (søvn, appetitt, fordøyelse etc.). Å få vite litt om deg og hvem du er avgjør hvordan vi tilpasser behandlingen til deg og din konstitusjon på best mulig måte. I tillegg innebærer diagnosen en fysisk undersøkelse. Påfølgende behandlinger tar 50-60 minutter.

Ch’i, livsenergien, går blant annet gjennom 12 hovedbaner, også kalt meridianer. Hver bane assosieres med et funksjonsområde og organ. Langs energibanene er det en rekke akupunkturpunkter. Behandling utføres ved at sterile, veldig tynne engangsnåler føres inn i enkelte av disse punktene. På denne måten kan energien enten stimuleres eller roes ned. Ofte benyttes også moxa (burot) for tilføring av varme på akupunkturpunktene. Moxa er helt fri for virkestoffer. For behandling, ta direkte kontakt med Ragnhild Glein eller Henrik Mathisen.

Se også behandling ved studentklinikk til redusert pris >>

 
 

Henrik Mathisen
Akademi for fem element akupunktur
Hegdehaugsveien 36c, Oslo
tlf 460 58 651
rigpa@frisurf.no
akupunkturbehandling: www.jeg-gjenkjenner.no

Ragnhild Glein
Hegdehaugen Akupunkturklinikk/
Akademi for fem element akupunktur
Hegdehaugsveien 36c, Oslo
tlf 991 05 417
ragnhild@afea.no