Litteratur

simple_guide_akupunktur

A Simple Guide to Acupuncture - The Five Elements

Forfatter: Nora Franglen
Utgitt: 2001
298mm x 240mm, paperback, 124 sider
Pris: 60,- pluss forsendelse

En enkel og kort innføring i akupunktur generelt, og om fem element akupunktur som en egen retning. Ideell for alle uten forkunnskaper om akupunktur.

The_pattern_of_things_akupunktur

The Pattern of Things, Viewing Life Through the Prism of the Five Elements

Forfatter: Nora Franglen
Utgitt 2009
216mm x 138mm, paperback, 120 sider
Pris: 90 kr + forsendelse

I denne boken deler Nora Franglen av sin erfaring og refleksjoner høstet gjennom tredve års erfaring som fem element akupunktør. Den er skrevet fra en fem element akupunktørs perspektiv, men er en inspirasjon for alle akupunktører uavhengig av stilart, så vel som andre terapeuter, til å reflektere over sin egen praksis, relasjoner med sine klienter, og vanlige bekymringer. Refleksjonene belyser også hvordan de fem elementene kommer til uttrykk i oss alle.

1721458.jpg

Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid

Forfattere: Bjørn J Øverbye, Britt H Untiedt og Vilhelm Schjelderup
Utgitt i 2012
Innbundet, 203 sider
Pris: 250,- + forsendelse

Boken gir en god innføring i hovedprinsipper og historisk bakgrunn for både skolemedisin og natur medisin, og stiller i lys av det mange viktige spørsmål rundt etablerte "sannheter" om begge formene for behandling. Den belyser ubalansen som oppstår i samfunnet når vi mister av syne hvordan alt henger sammen, ikke minst forholdet mellom skolemedisin og seriøs alternativ behandling, men også sett i lys av den økologiske krisen, den kjemiske forurensingen av legemidler i naturen, dagens sykdomsutvikling, krisen i helsevesenet, og sist men ikke minst, et nytt vitenskapelig paradigmeskiftet.

Bestilling: Fyll ut din bestilling på kontaktskjema nedenfor. Vi tar kontakt via epost om betaling og forsendelse (postens minstesatser). Bestillingen kan også hentes etter avtale

 

En bok vi kan anbefale:

Talking about acupuncture in New York
Forfatter: JR Worsley

En fin og levende innføring i ulike tilnærminger til akupunktur og grunntankene i fem element akupunktur. JR Worsley, en av pionerene som brakte fem element akupunktur til vesten, holdt dette foredraget i New York som en introduksjon til studiet. Denne får du kjøpt på www.worsleyinstitute.com, eller www.amazon.com.

 

Gratis artikler:

Treffer dypere med fem element akupunktur
av Henrik Mathisen
Les mer >>

Farge, lyd, lukt og emosjon i fem element akupunktur
av Henrik Mathisen
Les mer >>

Constitutional Five Element Acupuncture
av Gye Bennetts.
Les mer >>