Studentklinikk

Ved studentklinikken tilbyr Akademi for Fem Element Akupunktur akupunkturbehandling til reduserte priser. Studentklinikken utgjør en del av et aktivt læringsmiljø ved skolen, med fokus på grundighet og kompetanse. Behandlingen vil bli utført av en student, som veiledes av en erfaren lærer. Både student og lærer er medlemmer av fagorganisasjonen Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, som stiller krav når det gjelder sikkerhet og etiske retningslinjer. Som klient kan du forvente profesjonell behandling og oppfølging, hvor dine behov står i sentrum. All informasjon om klienter behandles konfidensielt, og vil ikke bli gjort tilgjengelig til andre enn de studentene og lærerne som er en del av studentklinikken. Når du gir ditt samtykke til å motta behandling ved studentklinikken, samtykker du til følgende:

  • Å bli behandlet av en student under veiledning av en lærer
  • Å tillate at lærere og studenter av begge kjønn observerer behandlingen
  • Å betale kroner 300 for hver behandling

Ta kontakt med skolen på telefon tlf 47 37 86 99 eller via kontaktskjema.

Behandling av lærer ved skolen til full pris >>