De fem elementene

I den kinesiske filosofien er alle ting manifestasjoner av Tao, ”det evige og unevnelige”. Den mest grunnleggende manifestasjonen av Tao er polaritetene Yin og Yang. Yin og yang deles inn i de fem elementene Tre, Ild, Jord, Metall og Vann. De fem elementene er livets bevegelse inndelt i fem faser, og uttrykker den naturlige livssyklusen som alt går i gjennom fra begynnelse til slutt. De utgjør årstidene i naturen så vel som organene i kroppen. Elementene kommer også til uttrykk i mennesket på en unik måte.

 

Tre-elementet

Tre-elementet er vårens energi, kraften til ny fødsel, vekst og fornyelse. Det gir oss evnen til å se hvor vi skal, til å bevege oss fremover i en bestemt retning. Tre-elementet bærer i seg kvalitetene av visjon og bestemmelse, som sammen med kvaliteter som struktur og fleksibilitet legger grunnlaget for optimisme og det å se muligheter. Til grunn for disse kvalitetene ligger følelsen sinne, som i sitt rene uttrykk er evnen til å markere seg med tydelighet og ta sin naturlige pass. Organene knyttet til tre-elementet er leveren og galleblæren.


Ild-elementet er sommerens energi, og handler om å relatere. Det gjør oss i stand til å modnes og blomstre, gjennom evnen til å ha varme for selv og andre, og til å gi og motta kjærlighet. Her finner vi lidenskap og det å finne glede i det vi gjør. Ild-elementet gis oss muligheten til å relatere og kommunisere med åpenhet og naturlighet, til å vise hvem vi er, og våge å være sårbar. Organene knyttet til ild-elementet er hjertet og tynntarmen, samt funksjonene sirkulasjon og varmeregulering.


Jord-elementet er overgangene mellom årstidene, og kommer tydeligst frem om sensommeren, tiden for innhøstning. Det gir oss evnen til å nære oss selv og andre gjennom medfølelse, som en mors omsorg for barnet. Balansen mellom det å gi og motta er knyttet til jord-elementet, og handler om å være forbundet med jorden, den praktiske virkeligheten. Det nærer evnen til å ta inn og bearbeide informasjon, hukommelsen, og intellektet. Med en følelse av tilfredshet med det vi har gjort kan vi nyte fruktene av vårt arbeide. Organene knyttet til dette elementet er milten og magen.


Metall-elementet er høstens energi. Det gir kvalitet, verdi og selvverd. Her finner vi kontakt med vår innerste natur, en kilde til dyp inspirasjon. Samtidig ligger her tapsfølelsen som følge av å ha mistet denne kontakten. Metall-elementet gir oss muligheten til å gi slipp på det som ikke lenger har verdi for oss, som gir rom for noe av større betydning. Når vi gjenkjenner kjernen i noe får vi tak på det som er av virkelig, evig verdi. Organene knyttet til dette elementet er lungene og tykktarmen.


vinter_akupunktur

Vann-elementet er vinterens energi. Det representerer den mest grunnleggende livsenergien, som er bærer av menneskets iboende muligheter. Her har alt har sitt opphav, og finner sin avslutning. Vann-elementet gir oss evnen til å hvile, til å samle krefter, akkurat som vinteren er hvilefasen i naturen. Gjennom det finner vi kraft, tilpasningsevne, og vilje til å gjennomføre det vi det vi har satt oss fore. Det gir oss også instinktive ferdigheter til å mestre utfordringer og å overleve. Her finner vi evnen til å møte og gå gjennom frykt, emosjonen i vann-elementet. Organene knyttet til dette elementet er nyrene og blæren.