Faglig godkjenning

Vår akupunkturutdanning er godkjent av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH), og kvalifiserer til medlemskap etter fullført utdanning. NNH er den største offentlig godkjente fagorganisasjonen i Norge innen naturmedisin.

Ved AFEA krever vi følgende studietillegg for å få godkjent akupunkturutdanningen:

  • Grunnmedisin tilsvarende 30 studiepoeng. Dette studiet er mulig å ta både med og uten studiepoeng. Studiepoeng er ikke et krav hos AFEA eller NNH, men at du har fullført et studie med tilsvarende studiemengde.

NNH krever i tillegg følgende kurs for å bli medlem:

  • VEKS-fag (50 timer). VEKS står for vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære.

  • Naturmedisinsk grunnutdanning. Kurset gir en innføring i sentrale grunnprinsipper i naturmedisin, og tilbys som et nettbasert kurs over 10 måneder hvor man svarer på en eller flere oppgaver hver måned.

Ulike læresteder tilbyr disse delstudiene, blant annet Sirius naturmedisinske skole og Tunsberg medisinske skole.

 

Er akupunkturstudiet ved AFEA godkjent?

Mange har spørsmål angående godkjenning av akupunkturstudier. Foreløpig kan hvem som helst praktisere akupunktur i Norge. Den eneste reguleringen myndighetene har kommet med er at akupunktører som er medlem av en offentlig godkjent fagorganisasjon slipper å betale moms på inntekt fra akupunktur. Dette er et tiltak for å bedre kvalitet og trygghet. Medlemskap viser at man har en utdanning godkjent av en fagorganisasjonen, som setter krav til tilstrekkelig omfang og kvalitet på de utdanningene som de godkjenner. I tillegg gir et slikt medlemskap retten til å bruke en fagforeningens akupunktørtittel.

Studie ved AFEA gir ikke studiepoeng. Det finnes studietilbud som gir studiepoeng, opp til bachelorgrad. Fordelen med en bachelorgrad er hvis du foretrekker en mer akademisk tilnærming til akupunktur, og ønsker å inkludere akupunkturstudiet som del av en universitetsgrad. Dette har dog ingen betydning når det gjelder muligheten til å praktisere akupunktur. Med medlemskap i en offentlig godkjent fagorganisasjon stiller alle akupunktører på lik linje når det gjelder lover og rettigheter. Medlemskap i NNH etter fullført utdanning ved AFEA gir deg derfor alle rettigheter du trenger for å utøve akupunktur. Loven som regulerer utøvelsen av akupunktur i dag heter ”Lov om alternativ behandling av sykdom” (for mer informasjon, se www.lovdata.no).