Fem element akupunktur tradisjonen

Det finnes ulike retninger innenfor den klassiske akupunkturen som hver har sin tilnærming til diagnose og behandling. Fem element akupunktur har en sterk tilknytning til den tradisjonelle akupunkturens forståelse av sammenhengen mellom kropp og sinn. Dette innebærer at fysiske symptomer settes i en helhetlig sammenheng. Denne formen for akupunktur, med dens brede tilnærming til helse og vitalitet, er derfor godt egnet til å møte det moderne menneskets behov.

I fem element akupunktur vendes oppmerksomheten til de fem elementene; Tre, Ild, Jord, Metall, og Vann, og hvordan disse kommer til uttrykk i mennesket på alle nivåer. Alt som eksisterer er uttrykk for de fem elementene. Hvert menneske er også en unik sammensetning av elementene, hvor ett av elementene er fremtredende på godt og vondt. Når dette elementet blir forstyrret og kommer i ubalanse er det den underliggende årsaken til sykdom (på engelsk kalt CF – the causative factor). I den tradisjonelle diagnosen bruker vi blant annet ansiktsfargen, lyden i stemmen, kroppslukt og emosjon for å finne frem til dette elementet. Videre ser vi på hvordan dette påvirker sammenhengen mellom alle elementene.

Akupunktøren bruker seg selv som et redskap for å gjenkjenne både balansen og ubalansen hos en pasient. Vi lærer å utvikle og åpne både ytre og indre sanser for å fange opp det pasienten gjennom elementene prøver å formidle til oss. I Nei Jing, en av de eldste kinesiske skriftene om akupunktur, beskrives også kvaliteten på relasjonen mellom terapeut og pasient som en viktig forutsetning for helbredelse.

De fem elementene representerer fem livsfaser som beveger seg gjennom naturen og mennesket. Når denne syklusen er i balanse er vi i balanse, og det åpner muligheten for å leve i harmoni med sin natur. Akupunkturbehandlingen er ment som et redskap for dette, å holde livsgnisten levende, slik at mennesket kan uttrykke sitt fulle potensiale på en naturlig måte. I fem element akupunktur blir dette lagt stor vekt på.

Mennesket blir betraktet som en del av en større helhet, sammenhengen mellom mennesket og naturen. Den helhetlige forståelsen av mennesket og naturen som ligger til grunn for fem element akupunktur er vesentlig for å bli en god utøver av faget, og på vår akupunkturutdanning får du muligheten til å utvikle personlige og profesjonelle egenskaper som går utover rent akademiske ferdigheter. I studiet søker vi å balansere en intellektuell teoretisk forståelse med det å utvikle seg selv som et instrument for helbredelse på alle nivåer. Utøverens personlige holdning og indre utvikling blir lagt stor vekt på.

Fem element akupunktur er en av de eldste retningene innenfor klassisk akupunktur, og ble bragt til vesten på sekstitallet av pioneren JR Worsley som grunnla den første akupunkturskolen for fem element akupunktur i England. Denne tradisjonen blir nå ført videre av utøvere over hele verden.

For bøker og artikler om fem element akupunktur, se litteratur >>
Mer om de fem elementene >>